top of page

CURSUS KUNSTFILOSOFIE

De Vrije Academie biedt een korte verdiepingscursus Kunstfilosofie aan. Deze zal op 6 maandagavonden gegeven worden vanaf 19 februari door Liesbeth Vroemen.  

Liesbeth: ‘In iedere bijeenkomst gaat de groep actief aan de slag met filosofische vragen en kwesties uit de esthetica. Daarbij gebruiken we verschillende werkvormen: groepsgesprekken, spelvormen, denkoefeningen in tweetallen. Regelmatig worden kunstwerken gebruikt als vetrekpunt. Daarnaast bestuderen we in elke bijeenkomst een stroming, tekst of filosoof die van bijzondere betekenis is voor de ontwikkeling van de esthetica. 

Data: maandag 19 februari , 5 maart, 19 maart, 26 maart, 16 april en 23 april 2018 Tijd: 19:30 -22:00. Kosten: 75 euro exclusief aanschafkosten voor het boek.  Iedere deelnemer heeft voor deze cursus een exemplaar nodig van ‘Basisboek esthetica’ (Frank Rebel, Albert van der Schoot, red. ISVW 2017, €17,50).

Bijeenkomst 1  Kennismaken, oriëntatie op esthetica en de inhoud van deze cursus. Twee actieve oefeningen; een naar aanleiding van een kunstwerk, een spelvorm.  Bijeenkomst 2,3,4 en 5 Rode draad vormt steeds een kunstfilosofische kwestie, gekoppeld aan een denker. Volgorde nog nader te bepalen. Lev Tolstoj – expressie Walter Benjamin – allegorie, reproductie  Immanuel Kant – het schone en het verhevene Plato en Aristoteles – nabootsing  Bijeenkomst 6 Invulling van deze bijeenkomst bepalen we in de loop van de cursus, op basis van hoe het loopt, welke dingen om verdieping vragen en waar de deelnemers bij in hun element lijken te zijn. Er kan nog een vijfde denker of stroming worden behandeld, maar wellicht is het beter om verbindingen te leggen tussen wat tot dan toe behandeld is, en nog eens door de stof heen te gaan.’

51 weergaven

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page