PHILIP KNIPSCHEER

Docent Philip Knipscheer begeleide de studenten met behulp van WhatsApp. Hij stelde een uitgebreide syllabus Academisch Tekenen en Schilderen aan de studenten beschikbaar. Zo konden ze zichzelf verdiepen in de aspecten academisch tekenen en schilderen.

385 weergaven