De A opleiding Kunst Ruimtelijk kent een programmaduur van 2 tot 3 jaar en één les per week. De student leert ruimtelijk werk maken, door te oefenen met diverse technieken en materialen.
Na het volgen van de A opleiding: Kunst Ruimtelijk, heeft de student een brede ervaring opgedaan in verschillende materialen en technieken.
Het jaarprogramma wordt ondersteund door kunstbeschouwing, excursies en werkzaterdagen, wat zal bijdragen aan het ontwikkelen van een eigen artistieke visie en handschrift. 
 Tijdens de opleiding zal er zowel aandacht zijn voor proces als product. Er zullen daardoor én leerzame experimenten en constructieve mislukkingen plaatsvinden én prachtige resultaten geboekt worden. Ook zal er oog zijn voor zowel kunst als vormgeving, voor product en beeld. Een opdracht zou kunnen zijn: Een opdracht zou kunnen zijn: ‘Maak een ruimtelijk object voor een eigen gekozen specifieke plek.‘ 

In de A-opleiding Kunst Ruimtelijk komt aan bod:

 • Keramiek (hier ligt de nadruk op)

 • Gips

 • Mallen maken

 • Boetseren

 • Pottenbakken

 • Glazuren

 • Zachte steen technieken

 • Gietklei

 • Kunststof technieken

 • Assembleren

 • Beton

 

De docent is constant bezig met het leggen van verbindingen. Denk aan de verbinding tussen theorie en praktijk, maar ook aan de verbinding tussen concept en product. De docent daagt de student uit om te leren kijken en keuzes te maken vanuit het perspectief van een artistieke professional.
​De lessen beginnen klassikaal en zijn vervolgens ingericht voor individuele begeleiding. Tijdens de opleiding zal de input van de cursisten worden gestimuleerd. De praktijk leert dat het goed kan zijn om zo nu en dan af te wijken van het jaarprogramma en in te gaan op de specifieke behoefte van de cursisten.

Normen voor doorstroming naar niveau B

Bij gebleken geschiktheid kan de cursist doorstromen naar de B-opleiding, waar uitgebreider beeldhouwtechnieken aan de orde komen.
​Belangrijke aspecten zijn: motivatie, voldoende ruimtelijk beeldend vermogen, een beginnende eigen visie en voldoende beheersing van de behandelde technieken en materialen.

Kunst ruimtelijk niveau A

€ 1,00Prijs
Datum
Betaling
 • Door uw aanmelding voor de opleiding: 

  • Geeft u toestemming aan de Vrije Academie Nunspeet om uw persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve doeleinden (i.v.m. AVG Beleid).

  • Gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen zoals die op de website staan.

  • Gaat u akkoord met de mogelijkheid dat bij een te gering (minder dan 10) aantal deelnemers per groep, groepen worden samengevoegd of geannuleerd. 

  • Gaat u akkoord dat er geen restitutie van het cursusgeld plaats vindt. Als u zich tijdens de opleiding terugtrekt (ook bij verzuim of ziekte) vindt geen terugbetaling plaats.

De Vrije Academie Nunspeet heeft het CRKBO-keurmerk (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)

CRKBO.jpg
CONTACTINFORMATIE

Vrije Academie Nunspeet
Stationslaan 28 Nunspeet.
Telefoon: 0341-261216

(bereikbaar tijdens lestijden)