top of page

DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van de Vrije Academie Nunspeet. Door de inhoud van de disclaimer te lezen stemt u in met de inhoud ervan.

​
Afwijzen aansprakelijkheid


De website is door de Vrije Academie Nunspeet met de grootst mogelijke zorg gemaakt. De Vrije Academie Nunspeet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden in de inhoud van de website. Aan de verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen.
De Vrije Academie Nunspeet behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling wordt gedaan.

​
Links naar andere websites

De Vrije Academie Nunspeet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar wordt verwezen en kan nimmer aansprakelijkheid voor deze websites aanvaarden.

​
Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten, foto's op deze website liggen bij de Vrije Academie Nunspeet. Ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van de Vrije Academie Nunspeet. Voor gebruik van de inhoud of delen daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Zonder deze schriftelijke toestemming is het niet geoorloofd de inhoud van deze website of delen daarvan te gebruiken. Neem Contact op voor meer informatie.

bottom of page