KUNSTENAARS / DOCENTEN

De Stichting komt met ervaren, zelfstandig werkende, kunstenaars overeen om een groep studenten te begeleiden. Zij dienen in het bezit te zijn van een pedagogische aantekening, c.q. lesbevoegdheid (1e graads).
In het kader van de doelstellingen van de Academie stelt de kunstenaar-docent een programma voor betreffende groep(en) samen. Dit programma wordt tijdens de eerste les uitgereikt en besproken. Voor bijzondere projecten en lezingen kunstbeschouwing worden daarnaast ook andere deskundigen als gastdocent uitgenodigd.

MARJA MEIJERING

DOCENTE VOORBEREIDEND JAAR EN SCHILDEREN

Marja woont en werkt in Harderwijk. Zij is opgeleid aan de kunstacademie in Kampen (afstudeerrichting Tekenen/Schilderen). Aansluitend daarop volgde ze een didactische bijscholing voor beeldend kunstenaars in Amsterdam (Hogeschool voor de Kunsten).

Kunst heeft voor haar niet echt als doel een boodschap uit te dragen. Kunst
ontstaat vanuit de gedrevenheid je uit te willen drukken. Materiaal, materie en de kunstenaar bevinden zich in een dwingend proces. Daarin komt het moment waarop de kunstenaar niet meer als rationeel wezen aanwezig is, het toeval een belangrijke factor wordt en het kunstwerk een autonome werking krijgt.

Zij geeft sinds 2005 les op de Academie en geniet van het overdragen van het kunstenaarschap op de studenten. Of de studenten nu wel of geen ervaring hebben, het boeit haar om ze mogelijkheden aan te reiken waarmee ze een stap verder kunnen komen.

Behalve op de Academie ontwikkelt zij kunst-educatieve projecten voor basisscholen en/of kunstinstellingen en is zij betrokken als docent bij het centrum voor de kunsten Cultuurkust in Harderwijk.


Website: http://www.marjameijering.info

PATRICIA DOCTER-BURGERS

DOCENTE VOORBEREIDEND JAAR en Kunst Ruimtelijk/Keremiek

Patricia woont in Nunspeet en heeft een eerstegraads bevoegdheid in de kunstdisciplines Dans (ArtEZ 1991) en Beeldende Kunst en Vormgeving (Windesheim 2012). Zij is eindexamenstudent aan de Nederlandse Keramiek opleiding in Gouda.!
Als cursist begonnen bij de Vrije Academie Nunspeet, nu als kunstdocent op verschillende terreinen. Zij geeft workshops, ontwikkelt en verzorgt kunst-educatieve projecten voor het primair onderwijs. Naast het lesgeven ontwikkelt zij zich als keramist. Haar werk heeft als vertrekpunt het landschap dat in zeer geabstraheerde vorm wordt verbeeld in ruimtelijk werk van heldere vormen en vlakken met klare lijnen. Het geometrisch abstract werk is een spel met de basisvormen vierkant en cirkel. !
Het maken van kunst en kunstonderwijs is een voortdurend proces en een ontdekkingstocht in creativiteit, grenzen en eigenheid. Met een open mind en een goede sfeer in de groep ontstaan de grootste verrassingen!

GERBEN KOLDIJK

DOCENT SCHILDEREN

Gerben woont in Amersfoort. Hij heeft de kunstvakopleiding Schilderen/Tekenen gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens in Kampen, gevolgd door de lerarenopleiding met eerstegraads bevoegdheid voor schilderen en kunstgeschiedenis. Daarna volgde hij nog een postacademische studie voor zijn master degree aan het Frank Mohr Instituut te Groningen.

Zijn werk is prikkelend en gedreven en vertegenwoordigt een “hoog” spanningsveld. Vanuit tekenen van dramatische gebeurtenissen, crisissituaties, werkt hij in een proces toe naar een weergave in lijnen en golfen
die de formele botsing weergeven; als het ware de crisis versterken. Inhoudelijk blijft hij echter dicht bij zichzelf, terwijl de crisis op een formele en abstracte manier verbeeld wordt. Hij werkt graag optisch- de kleuren en lijnstructuren waarmee hij de expositieruimte bij zijn schilderijen betrekt. Zijn werk wordt daardoor onontkoombaar. Sinds 2000 exposeert hij op diverse plaatsen 

in binnen- en buitenland.

Als docent heeft hij gedurende 10 jaar ervaring opgedaan aan diverse opleidingsinstituten en scholen. Als gastdocent verzorgt hij colleges o.a. op de Kunstacademie Willem de Kooning in Rotterdam.

Hij vindt lesgeven interessant en wenst daarbij dat zijn studenten enerzijds zo ontvankelijk mogelijk, anderzijds zo kritisch mogelijk zijn. Zij moeten alles proberen, maar wat ontstaat zo kritisch mogelijk beoordelen en daarna hun eigen weg kiezen.

De beheersing daarvan, het vinden van de balans, is essentieel voor het ontwikkelingsproces. Dat proces wil hij graag sturen. Daarbij vindt hij het aantrekkelijk dat de persoonlijke motivaties en aspiraties verschillend zijn. Dat vraagt creativiteit en flexibiliteit van hem als docent.

SEROB DARBINIAN

DOCENT ACADEMISCH TEKENEN EN SCHILDEREN 

Serob Darbinian is geboren in Jerevan (Armenië) en woont nu in Nijkerk.
In Armenië volgde hij de Kunstacademie en behaalde hij zijn didactische aantekening.

Hij legt zich toe op het aanleren van de basis voor het tekenen en schilderen.
Hij heeft ervaring opgedaan als docent Academisch Tekenen in de workshop van de Vrije Academie. Ook was hij gastdocent Modeltekenen- en schilderen en Tekenen/Schilderen voor gevorderden.
Zijn persoonlijke stijl van schilderen is symbolisch realistisch te noemen. In zijn werk wil hij geloof, hoop en liefde weergeven vanuit een spirituele (christelijke) inspiratie.
Zijn werk is op diverse exposities te bezichtigen.

Website: https://www.serob-darbinian.com/

PHILIP KNIPSCHEER

DOCENT ACADEMISCH TEKENEN EN SCHILDEREN

Philip Knipscheer woont en werkt in Amersfoort. Hij studeert van 1980 tot
1985 aan de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht en studeert af in de richting “Monumentale Technieken”, met als bijvak schilderen. Zijn werk wordt in 1986 gehonoreerd met een Startstipendium van het toenmalige ministerie van WVC. De beurs stelt hem in staat zich toe te leggen op het maken van verhalende schilderijen en tekeningen met een surrealistisch karakter. Door de ontwikkelingen in zijn werk besluit hij een samenwerkingsverband aan te gaan met een collega-kunstenaar:‘Knikov’. De werken die vanaf dat moment ontstaan vallen direct op, zijn op binnen- en buitenlandse tentoonstellingen te zien en worden onder meer

door overheidsinstanties aangekocht. Ook worden opdrachten in de openbare ruimte uitgevoerd. De in 2007 opgerichte ‘Stichting Knikov’ verzorgt een kunstenaarsmonografie en in 2010 verschijnt de televisiedocumentaire ‘De kunst van het loslaten’. In 2011 houd ‘Knikov’ op te bestaan.

De portretopdrachten die volgen doen Philip besluiten zich in deze richting
verder te ontwikkelen. In 2013 geeft de Internationale School Voor Wijsbegeerte hem opdracht het afscheidsportret te maken van René Gude, de directeur. Andere opdrachten volgen en er komen meerdere verzoeken om les te gaan geven. In 2016 vraagt deVrije Academie Nunspeet hem een lessenserie te begeleiden aan post-academische studenten en in 2017 wordt hij aangetrokken als commissielid en docent.

Philip’s credo: doe iets in zo weinig mogelijk handelingen en pas als je zeker bent over het resultaat.

Website: http://www.philipknipscheer.nl

AD KUIJPER

DOCENT GRAFIEK 'HOOG EN LAAG'

Ad werkt in Nunspeet als directeur van de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet (VAN).

Ad is opgeleid aan de Akademie voor Edukatieve Arbeid De Jelburg, (Mikojel) richting creatieve therapie en psychodrama. Daarna Opleiding Grafiek bij Grafisch Atelier Kampen en Opleiding L.O. -akte Tekenen op de Hogeschool Windesheim Zwolle. Ad is door de Stichting Inspectie Kunstzinnige Vorming en Amateurkunst benoembaar verklaard voor de disciplines:Tekenen en Grafiek, Schilderen en Beeldhouwen.Verder behaalde hij een degree als Master of Education of Arts

aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

In 1989 begon hij als docent grafiek en tekenen aan de VAN. Zijn drijfveer is zijn passie om te verbeelden en de drang om dit over te dragen. Als de zaadjes die hij plant bij studenten vruchten gaan afwerpen is dit een waarachtige beloning voor hem. Zijn lijfspreuk is van John Keats (1795-1821): ‘Ik ben nergens zeker van behalve van de affecties van het hart en de waarheid van de verbeelding’.

KRISTA ISRAEL

DOCENTE GLASKUNST

Krista Israel woont en werkt in Woudenberg. 
Ze is opgeleid aan het Instituut voor Kunst & Ambacht in België –  Hogere Graad Glaskunst en Specialisatie Graad Glaskunst. Ze is bekwaam in diverse glastechnieken als ovengevormd glas (kilncasting, pâte de vere, fusing) en flamework (glas smelten en vervormen dmv een propaan/zuurstofbrander).

Het gebruik van meerdere technieken om tot complexe werken te komen is gebaseerd op de complexiteit van de samenleving. Krista probeert de dubbelzinnigheid ervan te vangen in gelaagde werken die zowel persoonlijke als universele gevoelens raken. Glas heeft als materiaal veel te bieden door haar natuurlijke eigenschappen – ze is warm en koud, kleurrijk of kleurloos, bros en hard, zijdezacht en ruw, transparant en ondoorzichtig, reflecteert en vergroot. Krista maakt bewust gebruik van deze eigenschappen in haar werk om gedachten en emoties te versterken.

Krista neemt deel aan nationale en internationale tentoonstellingen en heeft diverse artist residencies in China gedaan. Haar werk is vertegenwoordigd in internationale openbare glaskunst collecties. Krista schrijft artikelen voor het kwartaalblad GLAS van de Vereniging Vrienden van Modern Glas over in Europa gevestigde glaskunstenaars.

Zij geeft cursussen en workshops aan volwassenen en werkt mee in schoolprojecten van het middelbaar onderwijs.

Haar website. Krista-israel.com

 

KRISTA VAN NOREL

DOCENTE KUNSTGESCHIEDENIS

Krista van Norel heeft de opleiding docent Beeldende Kunst en Vormgeving gevolgd bij ArtEZ in Zwolle en heeft er de master Kunsteducatie, met als specialisatie het domein Kunst en Educatie, afgerond.
Momenteel is zij docent kunstvakken in het voortgezet onderwijs en geeft les in de vakken tekenen, handvaardigheid, ckv, kunst beeldend en kunst algemeen (kunsten cultuurgeschiedenis).
Naast het lesgeven in de kunstvakken en kunst- en cultuurgeschiedenis heeft Krista ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe lesmethodes ckv en kunst- en cultuurgeschiedenis.
Krista wil mensen graag enthousiast maken en inspireren met betrekking tot kunstgeschiedenis en de overige kunstvakken. Zij vindt de diversiteit van de groepen op de Academie een uitdaging en wil graag ervaring opdoen in het lesgeven aan volwassenen.

STAF

De Vrije Academie Nunspeet is geregistreerd bij:

CRKBO.jpg
CONTACTINFORMATIE

Vrije Academie Nunspeet
Stationslaan 28 Nunspeet.
Telefoon: 0341-261216

(bereikbaar tijdens lestijden)