top of page
Palette

KUNSTENAARS / DOCENTEN

De Stichting komt met ervaren, zelfstandig werkende, kunstenaars overeen om een groep studenten te begeleiden. Zij dienen in het bezit te zijn van een pedagogische/didactische aantekening, c.q. eerstegraads lesbevoegdheid of aantoonbare vakbekwaamheid.
In het kader van de doelstellingen van de Academie stelt de kunstenaar-docent een programma voor betreffende groep(en) samen. Dit programma wordt tijdens de eerste les uitgereikt en besproken. Voor bijzondere projecten en lezingen kunstbeschouwing worden daarnaast ook andere deskundigen als gastdocent uitgenodigd.

Serob Darbinian

SEROB DARBINIAN

DOCENT ACADEMISCH TEKENEN EN SCHILDEREN EN KLASSIEKE TECHNIEKEN

Serob Darbinian is geboren in Jerevan (Armenië) en woont nu in Nijkerk.
In Armenië volgde hij de Kunstacademie en behaalde hij zijn didactische aantekening.

Hij legt zich toe op het aanleren van de basis voor het tekenen en schilderen.
Hij heeft ervaring opgedaan als docent Academisch Tekenen in de workshop van de Vrije Academie. Ook was hij gastdocent Modeltekenen- en schilderen en Tekenen/Schilderen voor gevorderden.
Zijn persoonlijke stijl van schilderen is symbolisch realistisch te noemen. In zijn werk wil hij geloof, hoop en liefde weergeven vanuit een spirituele (christelijke) inspiratie.
Zijn werk is op diverse exposities te bezichtigen.

Website: https://www.serob-darbinian.com/

Jan Pieter Foppen.jpeg

JAN PIETER FOPPEN

DOCENT SCHILDEREN A

Jan Pieter Foppen (Harderwijk 1972) is een kunstschilder die volop staat in de figuratieve traditie. In 1997 studeert hij af aan de Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens te Kampen als autonoom kunstschilder maar ook als 1e graads docent Beeldende Vorming. Hierna vestigt hij zich als zelfstandig beeldend kunstenaar in Zeist. In zijn beginperiode schildert hij veel autobiografisch getinte schilderijen waarin licht en kleur toen al een belangrijke rol speelden. Toch begint er wat te veranderen.

“Als kind had ik het al. .. dat ik mij kon herinneren wat voor weer het was bij een bepaalde gebeurtenis. Welke atmosfeer ergens hing. Hoe het licht inviel bij ons in de woonkamer.

‘s Zomers weer anders dan in de winter. En ik dacht dat iedereen dat zag en voelde.” Als mens maar ook als schilder moet je je voortdurend ontwikkelen. Het zou niet goed zijn als ik nog op dezelfde wijze schilderde als toen ik net afgestudeerd was. 

Lees verder op zijn website.

Jan Pieter Foppen

MARCEL GOOSSEN

marcel Goossen.JPG

DOCENT SCHILDEREN A

Wie ben ik als kunstenaar

Ik ben Marcel Goossen en van beroep beeldend kunstenaar. Al tijdens mijn studie sociologie in Groningen schoolde ik mezelf bij in de richting van het autonoom kunstenaarschap. Na wat omzwervingen belandde ik in 1995 in Zwolle, waar ik nog steeds woonachtig ben en over een ruim atelier beschik, en waar ik de overstap zette naar een full time bestaan als kunstenaar. Ik zou mezelf vooral een schilder willen noemen, met af en toe uitstapjes naar sculptuur en installatie. De mens staat vaak centraal (net als tijdens mijn studie sociologie), zowel in beeldende als in filosofische zin. 

Wie ben ik als docent

Sinds 2003 geef ik ook les op mijn atelier en sinds vorig jaar ook op het KAF. Ik ervaar de combinatie docentschap en autonoom kunstenaarschap als noodzakelijk en vruchtbaar. De lessen worden voortdurend verfrist door 'ontdekkingen' die ik doe tijdens het maken van mijn eigen werk. Andersom stelt het lesgeven me in staat woorden te vinden om mijn kunst (en dat van anderen) te duiden en helder na te denken over de vraag wat bijvoorbeeld schilderen tot een levendige hedendaagse kunstvorm maakt. Mijn onderwijsvisie zou ik als volgt willen omschrijven. Technieken en vaardigheden zijn aan te leren. Nog belangrijker is het vermogen om welke techniek dan ook vrij toe te passen, op een persoonlijke, bijzondere en betekenisvolle wijze. Op dat moment vindt de overgang plaats van ambachtsman/ambachtsvrouw tot kunstenaar.

Marcel Goossen

TANJA VAN HARTEN

Tanja van Harten .png

DOCENT VORMGEVING GLAS

Ik ben visueel ingesteld en in mijn carrière altijd aan het werk geweest als vormgever. Na mijn afstuderen aan het grafisch lyceum in Utrecht ben ik mijn loopbaan begonnen als grafisch ontwerper. Mijn liefde voor licht heeft echter gemaakt dat ik vele jaren werkzaam ben geweest als lichtadviseur/vormgever. In dit vak maakten design en het spelen met licht dagelijks onderdeel uit van mijn leven. Ik heb les gehad aan de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten in Nunspeet en het Ika in Mechelen. 
 
Hoewel je er niets van terug vindt in mijn werk laat ik me vaak inspireren door bestaande materialen. Ik zie schoonheid en mogelijkheden in afgedankte spullen. Het geeft me een manier om te creëren met respect voor onze grondstoffen en tevens de mogelijkheid wat weerstand te bieden aan deze wegwerp maatschappij. 
 
Ik werk graag met alle voor de hand zijnde materialen. Glas is echter mijn specialisatie. Als een echte lastig onhandelbare diva blijft het materiaal me uitdagen. In het werken met glas ben ik niet bang voor maken van fouten. Ik geloof in het nog beter leren beheersen van het materiaal door middel van experimenteren met durf en doorzettings vermogen. Ik ben dankbaar dat ik mijn over de loop der jaren opgedane kennis nu mag delen in de lessen aan de Vrije Academie in Nunspeet. En zie het als een uitdaging om in Nederland te mogen bijdragen aan de glaskunst.

Haar website: Blondlicht

Tanja van Harten

JANNEKE HEERES

Janneke Heeres 1.jpg

DOCENT KERAMIEK

Janneke woont en werkt in Utrecht. Na het behalen van een master in kunstgeschiedenis in 2014 werkte ze als tentoonstellingsmaker. Hierna studeerde ze in 2019 af aan de Nederlandse Keramiekopleiding en specialiseerde zich nog verder in de ontwikkeling van glazuren.

 

Ze zoekt in haar eigen werk naar een raakvlak tussen kunst en functionaliteit. De aanwezigheid of gebruik van kunst in een alledaagse omgeving kan een waardevolle toevoeging zijn aan doodgewone momenten. In haar werk vertalen ruwe landschappen zich naar organische vormen, texturen en kleuren. De veelzijdigheid van klei als medium geeft ruimte voor veel experimentatie met onverwachte resultaten.

 

Als docent wil Janneke haar leerlingen de kennis geven om zelf ontdekkingen te kunnen doen en hun inzichten en creativiteit te visualiseren in hun eigen werk. Kennis en beheersing van technieken leidt tot meer vrijheid in vormgeving en expressie. Daarnaast is enthousiasme voor het proces één van de belangrijkste onderdelen van het maken.

Haar website: Potenzo – Keramiek door Janneke

Janneke Heeres

PHILIP KNIPSCHEER

DOCENT ACADEMISCH TEKENEN EN SCHILDEREN

Philip Knipscheer woont en werkt in Amersfoort. Hij studeert van 1980 tot 1985 aan de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht en studeert af in de richting “Monumentale Technieken”, met als bijvak schilderen. Zijn werk wordt in 1986 gehonoreerd met een Startstipendium van het toenmalige ministerie van WVC. De beurs stelt hem in staat zich toe te leggen op het maken van verhalende schilderijen en tekeningen met een surrealistisch karakter. Door de ontwikkelingen in zijn werk besluit hij een samenwerkingsverband aan te gaan met een collega-kunstenaar:‘Knikov’. De werken die vanaf dat moment ontstaan vallen direct op, zijn op binnen- en buitenlandse tentoonstellingen te zien en worden onder meer door overheidsinstanties aangekocht. Ook worden opdrachten in de openbare ruimte uitgevoerd. De in 2007 opgerichte ‘Stichting Knikov’ verzorgt een kunstenaarsmonografie en in 2010 verschijnt de televisiedocumentaire ‘De kunst van het loslaten’. In 2011 houd ‘Knikov’ op te bestaan.

De portretopdrachten die volgen doen Philip besluiten zich in deze richting verder te ontwikkelen. In 2013 geeft de Internationale School Voor Wijsbegeerte hem opdracht het afscheidsportret te maken van René Gude, de directeur. Andere opdrachten volgen en er komen meerdere verzoeken om les te gaan geven. In 2016 vraagt deVrije Academie Nunspeet hem een lessenserie te begeleiden aan post-academische studenten en in 2017 wordt hij aangetrokken als commissielid en docent.

Philip’s credo: doe iets in zo weinig mogelijk handelingen en pas als je zeker bent over het resultaat.

Website: http://www.philipknipscheer.nl

Philip Knipscheer

GERBEN KOLDIJK

Gerben-Koldijk.jpg

DOCENT SCHILDEREN

Gerben woont in Amersfoort. Hij heeft de kunstvakopleiding Schilderen/Tekenen gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens in Kampen, gevolgd door de lerarenopleiding met eerstegraads bevoegdheid voor schilderen en kunstgeschiedenis. Daarna volgde hij nog een postacademische studie voor zijn master degree aan het Frank Mohr Instituut te Groningen.

Zijn werk is prikkelend en gedreven en vertegenwoordigt een “hoog” spanningsveld. Vanuit tekenen van dramatische gebeurtenissen, crisissituaties, werkt hij in een proces toe naar een weergave in lijnen en golfen
die de formele botsing weergeven; als het ware de crisis versterken. Inhoudelijk blijft hij echter dicht bij zichzelf, terwijl de crisis op een formele en abstracte manier verbeeld wordt. Hij werkt graag optisch- de kleuren en lijnstructuren waarmee hij de expositieruimte bij zijn schilderijen betrekt. Zijn werk wordt daardoor onontkoombaar. Sinds 2000 exposeert hij op diverse plaatsen in binnen- en buitenland.

Als docent heeft hij gedurende 10 jaar ervaring opgedaan aan diverse opleidingsinstituten en scholen. Als gastdocent verzorgt hij colleges o.a. op de Kunstacademie Willem de Kooning in Rotterdam.

Hij vindt lesgeven interessant en wenst daarbij dat zijn studenten enerzijds zo ontvankelijk mogelijk, anderzijds zo kritisch mogelijk zijn. Zij moeten alles proberen, maar wat ontstaat zo kritisch mogelijk beoordelen en daarna hun eigen weg kiezen.

De beheersing daarvan, het vinden van de balans, is essentieel voor het ontwikkelingsproces. Dat proces wil hij graag sturen. Daarbij vindt hij het aantrekkelijk dat de persoonlijke motivaties en aspiraties verschillend zijn. Dat vraagt creativiteit en flexibiliteit van hem als docent.

Gerben Koldijk

AD KUIJPER

Ad Kuijper

DIRECTEUR EN DOCENT BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN

Ad is opgeleid aan de Akademie voor Edukatieve Arbeid De Jelburg (Mikojel) richting creatieve therapie en psychodrama. Daarna Opleiding Grafiek bij het Grafisch Atelier Kampen en Opleiding LO-Akte Tekenen op de Hogeschool Windesheim Zwolle. Ad is door de Stichting Inspectie Kunstzinnige Vorming en Amateurkunst benoembaar verklaard voor de disciplines: Tekenen en Grafiek, Schilderen en Beeldhouwen. Verder behaalde hij een degree als Master of Education of Arts aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam.

 

In 1989 begon hij op de Academie als docent grafiek en tekenen/schilderen. Zijn drijfveer is zijn passie om te verbeelden en de drang om dit over te dragen. Als de zaadjes die hij plant bij de studenten vruchten gaan afwerpen is dit een waarachtige beloning voor hem.

 

De basis van de schone kunsten is de Homo Universalis en de Homo Ludens.
De universele scheppende en spelende mens, in alle vrijheid creëren, experimenteren en leren. In de lessen van Ad, ook als is het onder de noemer schilderen, zal het tekenen een essentieel onderdeel uitmaken van de lessen. Schilderend tekenen en tekenend schilderen, een integratie van twee disciplines: ‘Op één been kan je niet staan.’

 

Zijn lijfspreuk is van John Keats (1795-1821) ‘Ik ben nergens zeker van behalve van de affectie van het hart en de waarheid van de verbeelding’.

 

www.detwintigers.nl

Ad Kuijper
Lenneke Saraber

LENNEKE SARABER

Leneke Saraber_edited.jpg

DOCENT BASISJAAR EN GRAFIEK

Lenneke is geboren in Hengelo (Ov.) Zij heeft de opleiding illustratieve vormgeving en boekverzorging gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens in Kampen. ‘ Ik wilde mij verdiepen en verbreden en heb daarna de 1e graads lerarenopleiding gevolgd. Door een opdracht kwam ik  later in contact met grafiek. Dat vond ik zo leuk om te doen, dat ik mij daarin verder heb ontwikkeld en de techniek van linosnede mij eigen heb gemaakt. Ik ontdekte kleur en ging vooral vanuit de kleur werken. Al gauw begon ik te exposeren met mijn kunstwerken, grote linoleumsnedes, en raakte het lesgeven op de achtergrond. Ik werd autonoom kunstenaar. 

Inmiddels heb ik het lesgeven weer opgepakt, want ik geniet van de interactie met mensen. Ik vind het fijn wanneer ik zie dat ik door mijn enthousiasme anderen kan inspireren, anders kan laten kijken naar de wereld en daarbij een stukje van zichzelf herontdekken.Tekenen en schilderen zorgt ervoor dat je je omgeving opnieuw moet bestuderen en je eigen versie daarvan vertaalt in beelden. Graag vertel ik een beetje kunstgeschiedenis bij de opdracht of laat ik je zelf experimenteren met materialen. Lekker jezelf zijn, beetje aanrommelen zo nu en dan en vanuit je intuïtie werken. Goed kijken is al de helft van het werk.

Dagelijks ben ik aan het werk op mijn atelier in Zwolle. In mijn atelier staan drie drukpersen waarmee ik grote en kleine linosnedes afdruk. Daarnaast schilder ik veel in olieverf, maak mijn voorstudies in gouache en teken ik met pen en inkt boekjes vol”.

 

Alles is er al, je moet het gewoon ontdekken

MONIQUE LOOZENOORD

Monique van Loozenoord
Monique.jpg

DOCENT BASISJAAR

Monique woont in Wanneperveen en volgde veel korte kunstvakopleidingen, o.a. in Rotterdam. 

Zij gaf trainingen op het gebied van zelfontplooiing aan groepen in het bedrijfsleven, en combineert deze vaardigheden tot een manier van lesgeven die je uitnodigt om jezelf te zijn en met veel plezier nieuwe technieken te leren.

 

In haar eigen werk laat ze zich inspireren door de Wieden; het natuurgebied waarin ze woont.

Aquarel, houtskool, acryl en mixed media zijn technieken waarmee ze het liefst werkt, maar ze werkt ook ruimtelijk met was, steen en klei.

 

‘Ik ben zo blij dat ik mezelf steeds meer de kans geef om me uit te drukken. Zonder al die belemmeringen van wat een ander ervan vindt of restricties die ik mijzelf opleg. Dat vertaalt zich ook naar het leven van alledag. Wat een vrijheid om te mogen zijn wie ik ben!

Ik breng mijn enthousiasme graag over op anderen en vind het fijn om te laten zien dat je diepere lagen aan kunt boren als je jezelf verder gaat ontwikkelen op kunstzinnig gebied.’

Ninamarieke Woltman

NINAMARIEKE WOLTMAN

Ninamarieke Woltman.jpg

DOCENT BASISJAAR EN SCHILDEREN

Ninamarieke Woltman is afgestudeerd aan Kunstacademie Minerva in Groningen. Een veelzijdige kunstenaar die graag uitdrukking geeft aan zichzelf door middel van verschillende disciplines zoals schilderen, tekenen en keramiek. Hoewel ze momenteel in Harderwijk woont, komt ze oorspronkelijk uit Friesland. Naast haar werk als zelfstandig kunstenaar is ze ook werkzaam als docent keramiek bij Cultuurkust.

Zij gelooft dat kunst een positieve boodschap is over de schoonheid van het leven, zelfs in tijden van verdriet. Daarom voegt zij veel kleur en levendigheid toe aan haar kunstwerken. 

Haar creaties bevatten vaak mythische wezens en symbolische verhalen, waardoor anderen een glimp kunnen opvangen van haar fantasiewereld. Ze vindt niets leuker dan het delen van haar kunst met anderen en hen te inspireren om hun eigen creativiteit te verkennen. 

Maar kunst gaat niet alleen over zelfexpressie voor Ninamarieke. Ze heeft ook een diepe passie voor het helpen van anderen die zich niet thuis voelen in de typische kunstwereld. Ze vindt het leuk om anderen te begeleiden en hen te helpen hun eigen unieke stijl te omarmen, vrij van de beperkingen van perfectionisme. 

Ninamarieke hoopt anderen te inspireren om hun eigen stem te vinden en hun creativiteit te omarmen, net zoals zij haar eigen stem heeft gevonden.

Bekijk haar werk op Instagram.
 

Staf

STAF

2023-06-09 staf_edited.jpg
bottom of page