top of page

KUNSTENAARS / DOCENTEN

De Stichting komt met ervaren, zelfstandig werkende, kunstenaars overeen om een groep studenten te begeleiden. Zij dienen in het bezit te zijn van een pedagogische aantekening, c.q. lesbevoegdheid (1e graads).
In het kader van de doelstellingen van de Academie stelt de kunstenaar-docent een programma voor betreffende groep(en) samen. Dit programma wordt tijdens de eerste les uitgereikt en besproken. Voor bijzondere projecten en lezingen kunstbeschouwing worden daarnaast ook andere deskundigen als gastdocent uitgenodigd.

MARJA MEIJERING

Marja Meijering.jpeg

DOCENT VOORBEREIDEND JAAR EN SCHILDEREN

Marja woont en werkt in Harderwijk. Zij is opgeleid aan de kunstacademie Constantijn Huygens, in Kampen (Tekenen en Schilderen).

Vervolgens Didactiek en Kunsteducatie op de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam.

Aansluitend hierop Community Arts en Cultuurgeschiedenis.
Zij geeft sinds 2003 les op de Academie.

Marja vindt dat beeldend bezig zijn te maken heeft met durf, spontaniteit en bedachtzaamheid. ‘Ik beleef veel plezier aan het werken met studenten, gesprekken te voeren over hun werk en te zien hoe zij zich ontplooien. Vaak zijn de lessen net zo’n uitdaging als de kunstwerken die ik maak.

De academie is een unieke plek. Ideeën, vaardigheden of technieken kunnen worden uitgewisseld. Dit leerproces delen, op een gelijkwaardige en eigen manier vind ik telkens weer verrassend’.

 

Naast het lesgeven op de Academie ontwikkelt zij kunst-educatieve projecten voor basisscholen en/of projectwerk voor o.a. het Noord-Veluws Museum.


Website: https://www.marjameijering.info

Marja Meijering

ANNEMIEKE ALBERTS

Annemieke-Alberts.jpg

DOCENT SCHILDEREN

Sinds 1995 heb ik een actieve kunstenaarspraktijk. Hoewel ik in eerste instantie ben opgeleid als docent tekenen, schilderen en grafiek in Amsterdam, werd ik aangetrokken door het vrije kunstenaarschap. Mijn werk gaat vooral over ruimte, in allerlei opzichten. De meest zichtbare laag in mijn werk is de meest letterlijke vertaling van ruimte. Deze geschilderde ruimte roept herinneringen op aan bekende plekken en zaait tegelijk verwarring omdat de herkenning verdwijnt naarmate je langer kijkt. Op deze onbestemde plek ontstaat ruimte waarin elke vorm zijn betekenis kan hebben, zonder vooraf gedefinieerd te zijn of doelmatig te worden ingezet. Met dit werk heb ik tot op heden allerlei exposities in binnen- en buitenland gehad, in 2011 de juryprijs gewonnen voor ‘Anoniem gekozen’. Mijn werk bevindt zich in zowel privé- als bedrijfscollecties. Ik werk samen met galerie Roger Katwijk te Amsterdam.

De laatste jaren ben ik mijn kennis en ervaring gaan delen met anderen. Twee jaar geleden begon ik als invalster bij de VAN voor Philip Knipscheer. Nu werk ik deels bij de Gooise Academie in Laren en ik zie ernaar uit opnieuw les te geven aan de VAN. In mijn les staat het plezier in schilderen centraal. Vanuit een technische basis en het gericht waarnemen, verkennen we ook allerlei mogelijkheden van het materiaal, en is werken vanuit een idee een belangrijke invalshoek. Daarbij grijp ik regelmatig terug op voorbeelden uit de kunstgeschiedenis of de hedendaagse kunst.

www.annemiekealberts.nl 

Annemieke Alberts

GERBEN KOLDIJK

DOCENT SCHILDEREN

Gerben-Koldijk.jpg

Gerben woont in Amersfoort. Hij heeft de kunstvakopleiding Schilderen/Tekenen gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens in Kampen, gevolgd door de lerarenopleiding met eerstegraads bevoegdheid voor schilderen en kunstgeschiedenis. Daarna volgde hij nog een postacademische studie voor zijn master degree aan het Frank Mohr Instituut te Groningen.

Zijn werk is prikkelend en gedreven en vertegenwoordigt een “hoog” spanningsveld. Vanuit tekenen van dramatische gebeurtenissen, crisissituaties, werkt hij in een proces toe naar een weergave in lijnen en golfen
die de formele botsing weergeven; als het ware de crisis versterken. Inhoudelijk blijft hij echter dicht bij zichzelf, terwijl de crisis op een formele en abstracte manier verbeeld wordt. Hij werkt graag optisch- de kleuren en lijnstructuren waarmee hij de expositieruimte bij zijn schilderijen betrekt. Zijn werk wordt daardoor onontkoombaar. Sinds 2000 exposeert hij op diverse plaatsen in binnen- en buitenland.

Als docent heeft hij gedurende 10 jaar ervaring opgedaan aan diverse opleidingsinstituten en scholen. Als gastdocent verzorgt hij colleges o.a. op de Kunstacademie Willem de Kooning in Rotterdam.

Hij vindt lesgeven interessant en wenst daarbij dat zijn studenten enerzijds zo ontvankelijk mogelijk, anderzijds zo kritisch mogelijk zijn. Zij moeten alles proberen, maar wat ontstaat zo kritisch mogelijk beoordelen en daarna hun eigen weg kiezen.

De beheersing daarvan, het vinden van de balans, is essentieel voor het ontwikkelingsproces. Dat proces wil hij graag sturen. Daarbij vindt hij het aantrekkelijk dat de persoonlijke motivaties en aspiraties verschillend zijn. Dat vraagt creativiteit en flexibiliteit van hem als docent.

Gerben Koldijk
Serob Darbinian

SEROB DARBINIAN

DOCENT ACADEMISCH TEKENEN EN SCHILDEREN EN KLASSIEKE TECHNIEKEN

Serob Darbinian is geboren in Jerevan (Armenië) en woont nu in Nijkerk.
In Armenië volgde hij de Kunstacademie en behaalde hij zijn didactische aantekening.

Hij legt zich toe op het aanleren van de basis voor het tekenen en schilderen.
Hij heeft ervaring opgedaan als docent Academisch Tekenen in de workshop van de Vrije Academie. Ook was hij gastdocent Modeltekenen- en schilderen en Tekenen/Schilderen voor gevorderden.
Zijn persoonlijke stijl van schilderen is symbolisch realistisch te noemen. In zijn werk wil hij geloof, hoop en liefde weergeven vanuit een spirituele (christelijke) inspiratie.
Zijn werk is op diverse exposities te bezichtigen.

Website: https://www.serob-darbinian.com/

PHILIP KNIPSCHEER

DOCENT ACADEMISCH TEKENEN EN SCHILDEREN

Philip Knipscheer woont en werkt in Amersfoort. Hij studeert van 1980 tot
1985 aan de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht en studeert af in de richting “Monumentale Technieken”, met als bijvak schilderen. Zijn werk wordt in 1986 gehonoreerd met een Startstipendium van het toenmalige ministerie van WVC. De beurs stelt hem in staat zich toe te leggen op het maken van verhalende schilderijen en tekeningen met een surrealistisch karakter. Door de ontwikkelingen in zijn werk besluit hij een samenwerkingsverband aan te gaan met een collega-kunstenaar:‘Knikov’. De werken die vanaf dat moment ontstaan vallen direct op, zijn op binnen- en buitenlandse tentoonstellingen te zien en worden onder meer

door overheidsinstanties aangekocht. Ook worden opdrachten in de openbare ruimte uitgevoerd. De in 2007 opgerichte ‘Stichting Knikov’ verzorgt een kunstenaarsmonografie en in 2010 verschijnt de televisiedocumentaire ‘De kunst van het loslaten’. In 2011 houd ‘Knikov’ op te bestaan.

De portretopdrachten die volgen doen Philip besluiten zich in deze richting
verder te ontwikkelen. In 2013 geeft de Internationale School Voor Wijsbegeerte hem opdracht het afscheidsportret te maken van René Gude, de directeur. Andere opdrachten volgen en er komen meerdere verzoeken om les te gaan geven. In 2016 vraagt deVrije Academie Nunspeet hem een lessenserie te begeleiden aan post-academische studenten en in 2017 wordt hij aangetrokken als commissielid en docent.

Philip’s credo: doe iets in zo weinig mogelijk handelingen en pas als je zeker bent over het resultaat.

Website: http://www.philipknipscheer.nl

Philip Knipscheer

AD KUIJPER

Ad Kuijper

DIRECTEUR EN DOCENT VOORBEREIDEND JAAR EN SCHILDEREN

Ad is opgeleid aan de Akademie voor Edukatieve Arbeid De Jelburg (Mikojel) richting creatieve therapie en psychodrama. Daarna Opleiding Grafiek bij het Grafisch Atelier Kampen en Opleiding LO-Akte Tekenen op de Hogeschool Windesheim Zwolle. Ad is door de Stichting Inspectie Kunstzinnige Vorming en Amateurkunst benoembaar verklaard voor de disciplines: Tekenen en Grafiek, Schilderen en Beeldhouwen. Verder behaalde hij een degree als Master of Education of Arts aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam.

 

In 1989 begon hij op de Academie als docent grafiek en tekenen/schilderen. Zijn drijfveer is zijn passie om te verbeelden en de drang om dit over te dragen. Als de zaadjes die hij plant bij de studenten vruchten gaan afwerpen is dit een waarachtige beloning voor hem.

 

De basis van de schone kunsten is de Homo Universalis en de Homo Ludens.
De universele scheppende en spelende mens, in alle vrijheid creëren, experimenteren en leren. In de lessen van Ad, ook als is het onder de noemer schilderen, zal het tekenen een essentieel onderdeel uitmaken van de lessen. Schilderend tekenen en tekenend schilderen, een integratie van twee disciplines: ‘Op één been kan je niet staan.’

 

Zijn lijfspreuk is van John Keats (1795-1821) ‘Ik ben nergens zeker van behalve van de affectie van het hart en de waarheid van de verbeelding’.

 

www.detwintigers.nl

Ad Kuijper

KRISTA ISRAEL

krista israel.jpg

DOCENTE VORMGEVING GLAS

Krista Israel woont en werkt in Woudenberg. 
Ze is opgeleid aan het Instituut voor Kunst & Ambacht in België –  Hogere Graad Glaskunst en Specialisatie Graad Glaskunst. Ze is bekwaam in diverse glastechnieken als ovengevormd glas (kilncasting, pâte de vere, fusing) en flamework (glas smelten en vervormen dmv een propaan/zuurstofbrander).

Het gebruik van meerdere technieken om tot complexe werken te komen is gebaseerd op de complexiteit van de samenleving. Krista probeert de dubbelzinnigheid ervan te vangen in gelaagde werken die zowel persoonlijke als universele gevoelens raken. Glas heeft als materiaal veel te bieden door haar natuurlijke eigenschappen – ze is warm en koud, kleurrijk of kleurloos, bros en hard, zijdezacht en ruw, transparant en ondoorzichtig, reflecteert en vergroot. Krista maakt bewust gebruik van deze eigenschappen in haar werk om gedachten en emoties te versterken.

Krista neemt deel aan nationale en internationale tentoonstellingen en heeft diverse artist residencies in China gedaan. Haar werk is vertegenwoordigd in internationale openbare glaskunst collecties. Krista schrijft artikelen voor het kwartaalblad GLAS van de Vereniging Vrienden van Modern Glas over in Europa gevestigde glaskunstenaars.

Zij geeft cursussen en workshops aan volwassenen en werkt mee in schoolprojecten van het middelbaar onderwijs.

Haar website. Krista-israel.com

Krista Israel
Patricia Docter-Burgers

PATRICIA DOCTER-BURGERS

Patricia Dokter.jpg

DOCENTE VOORBEREIDEND JAAR EN KERAMIEK

Patricia woont in Nunspeet en heeft een eerstegraads bevoegdheid in de kunstdisciplines Dans (ArtEZ 1991) en Beeldende Kunst en Vormgeving (Windesheim 2012). In 2020 behaalde zij haar diploma aan de Nederlandse Keramiek opleiding in Gouda, waar ze Cum Laude afstudeerde.
Als cursist begonnen bij de Vrije Academie Nunspeet, nu als kunstdocent op verschillende terreinen. Zij geeft workshops, ontwikkelt en verzorgt kunst-educatieve projecten voor het primair onderwijs en is museum docent.

Naast het lesgeven ontwikkelt zij zich als keramist. Haar werk heeft als vertrekpunt het landschap en de ruimtelijke omgeving van de mens, dat in zeer geabstraheerde vorm wordt verbeeld in ruimtelijk werk van heldere vormen en vlakken met klare lijnen. Het geometrisch abstract werk is een spel met de basisvormen vierkant en cirkel.
Het maken van kunst en het geven van kunstonderwijs is een voortdurend proces en een ontdekkingstocht in creativiteit, grenzen en eigenheid. Om een bijdrage te kunnen leveren aan deze ontwikkeling en het proces te kunnen intensiveren is voor haar zeer waardevol.

Website: http://www.patriciaburgers.nl/

JOHN HAGEL

John Hagel.jpeg

DOCENT PROJECTATELIER A EN B

John Hagel is geboren op het ruimtelijke nieuwe land van Flevoland. Als kind van de nieuwe polder heeft hij ook haar eigenschappen geërfd. Zoals het altijd met passie zoeken naar nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Dit is terug te zien in zijn eigen werk. Hij werkt graag met nieuwe materialen die ook weer om andere nieuwe toepassingen en technieken vragen.   John is afgestudeerd in architectuur op de Kunstacademie in Kampen. Tijdens de opleiding en ook daarna heeft hij zich verdiept in de theorie en de uitvoering van het Bauhaus. In zijn lesprogramma weet hij kunst, ambachtelijke vaardigheid, ontwerpen en materiaalkennis samen te brengen en probeert hij los te komen van de traditionele hiërarchie tussen de kunstdisciplines. Hij wil de studenten vooral stimuleren om hun eigen individuele mogelijkheden te ontdekken en te experimenteren met de meest uiteenlopende materialen. Lessen in out of the box denken, je versteld van jezelf laten staan en trots mogen zijn. Naast het werk voor de academie (docent ruimtelijk)  leidt John de broedplaats Stichting XL DeAteliers in Dronten, heeft hij een aantal ruimtelijke werken in de openbare ruimte gerealiseerd, is producent van twee meerdaagse cultuurfestivals en is vormgever en ontwerper van woningen en een jongeren centrum. John Hagel ziet er naar uit om deze vaardigheden met de studenten te delen en van de samenwerking weer zelf te leren. In de ware traditie van het Bauhaus en de pioniers uit Flevoland.

John Hagel

ANDOR SMEELE

Andor Smeele.jpg

DOCENT BEELDHOUWEN A/B

Andor is bronsgieter/mallenmaker in Meppel en heeft daar een eigen bedrijf, Andor Prod’Art.

Hij heeft een ambachtelijke achtergrond in metaalbewerking; lastechnieken en smeden. In 1994 begon hij met kunststoffen beelden en siliconenmallen, en later bronsgieten. Daarin is hij inmiddels zeer ervaren en kundig.

Naast het werken in opdracht aan eigen werk geeft hij steeds vaker lezingen en cursussen om vakkennis over te dragen. Zijn bedrijf is dan ook een SBB-leerbedrijf.

Het integreren van modernere technieken en nieuwe materialen vormen een bron van inspiratie naast de bekende werkvormen.​

Andor Smeele

KRISTA VAN NOREL

DOCENTE KUNSTGESCHIEDENIS

Krista van Norel is beeldend kunstenaar en docent kunstvakken in het voortgezet onderwijs. Zij heeft de opleiding docent Beeldende Kunst en Vormgeving gevolgd bij ArtEZ in Zwolle en heeft er de master Kunsteducatie, met als specialisatie het domein Kunst en Educatie, afgerond.
Momenteel is zij docent kunstvakken in het voortgezet onderwijs en geeft les in de kunstvakken beeldende vorming, ckv cultuurgeschiedenis en film.

Naast het lesgeven in de kunstvakken en kunst- en cultuurgeschiedenis heeft Krista ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe lesmethodes ckv en kunst- en cultuurgeschiedenis.

Als beeldend kunstenaar gaat Krista op zoek naar de grens van absurditeit door onder andere natuurlijke elementen te vervreemden en materiaal te bewerken tot realistische absurde beelden. Vervreemding van het menselijk lichaam is een terugkerend thema. Het geeft gevoelens weer die gaan over grote thema’s in ons leven en toont vooral de kwetsbaarheid van ons lichaam.


Krista wil jonge mensen en volwassenen graag enthousiast maken en inspireren met betrekking tot kunstgeschiedenis en de overige kunstvakken. Op de vrije academie heeft ze de jongerenacademie verzorgd en geeft zij de lezingen kunstgeschiedenis. 

Haar website: www.kristavannorel.nl

Krista van Norel

STAF

Staf Vrije Academie
Staf
bottom of page