top of page

INSCHRIJFFORMULIER OPLEIDING 2024-2025

U kunt zich met onderstaande knop inschrijven voor een van onze opleidingen in het seizoen 2024-2025. Het inschrijfformulier opent in een nieuw venster met het formulier van Clubcollect met als adres https://app.clubbase.io/signup/.....

Op de bladzijde  ‘Lesrooster en lesgeld’ staan de lesgelden voor het komende seizoen.

Opleidingen-Vrije Academie-Nunspeet.jpg

Door verzending van het formulier: 

  • Geeft u toestemming aan de Vrije Academie Nunspeet om uw persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve doeleinden. Zie het privacy reglement.

  • Gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen zoals die op de website staan.

  • Gaat u akkoord met de mogelijkheid dat bij een te gering (minder dan 10) aantal deelnemers per groep, groepen worden samengevoegd of geannuleerd. U wordt daarover tijdig geïnformeerd.

  • Gaat u akkoord dat - als u zich tijdens de opleiding terugtrekt (ook bij verzuim of ziekte) - er geen terugbetaling plaatsvindt.

bottom of page