top of page
Watercolor Paint

OPLEIDINGEN

Basisopleiding

DOCENT:
LENNEKE SARABER
NINAMARIEKE WOLTMAN

De basisopleiding is bestemd voor alle nieuwe deelnemers, als voorbereiding op niveau A van de vervolgopleidingen of als zelfstandige opleiding.

Aan de orde komen:

 • basisvorming technieken

 • onderzoek naar het beeldend vermogen

 • oriëntatie op de vervolgopleidingen aan de Academie

INHOUD

Basistekenen/schetsen maakt een belangrijk onderdeel uit van deze opleiding, maar uiteraard ook onderwerpen als: perspectief, proportieleer, compositie, kleurgebruik, onderzoek, experiment en kunstgeschiedenis/ beschouwing.

Gewerkt wordt met de materialen:

grafiet, houtskool, krijt, inkt, acrylverf, waterverf, papier, klei en gips.

 

Methoden: twee- en driedimensionaal; waarbij gewerkt wordt zowel naar aanschouwing als naar verbale gegevens, in opdrachten en naar vrije keus.

 

Onderwerpen: stilleven, landschap, figuurstudies naar model, portret, vrije vormgeving en experimenten.

 

Nieuw vanaf lesjaar 2024/2025:

Vanaf dit lesjaar hebben we de Basisopleiding verbreed door de keuze te bieden tussen een oriëntatiejaar en een academisch jaar.

In beide lesjaren worden de basistechnieken aangeboden, het is een aanrader om beide jaren te volgen in een willekeurige volgorde. Op verschillende manieren technieken aanleren zorgt voor een hele solide basis.

Oriëntatie basisjaar 

In dit lesjaar worden ook lessen Keramiek, Beeldhouwen en Vormgeving Glas aangeboden om kennis te maken met andere docenten en disciplines. Dit zullen zo'n 6 lessen in totaal zijn.

Bij de overige lessen ligt de nadruk op de artistieke ontwikkeling van de student in de autonome richting. Dat houdt in dat er wat meer vanuit de verbeelding gewerkt wordt.

Academisch basisjaar 

In dit lesjaar zullen de lessen ruimtelijk vormgeven ontbreken, de nadruk ligt hier op tekenen en schilderen naar de waarneming.

Vrije Academie Nunspeet

Lesrooster: 

Bekijk hier het lesrooster.

Lesgeld kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie.

Basisopleiding

SCHILDEREN Niveau A

(TWEE TOT DRIE JAAR)

DOCENT:
NINAMARIEKE WOLTMAN
MARCEL GOOSSEN
JAN PIETER FOPPEN
AD KUIJPER/MONIQUE VAN LOOZENOORD

Met een programmaopbouw van 2 tot 3 jaar wordt voortgebouwd op de in de basisopleiding of ergens anders opgedane kennis.

Het tekenen en schilderen met alle daarvoor in aanmerking komende materialen als krijtsoorten, pastel, grafiet, kleurpotloden, houtskool, inkt, acryl en/of olieverf maakt een belangrijk onderdeel uit van deze cursus. Ook met gemengde- en collagetechnieken wordt een begin gemaakt.

Er wordt gewerkt zowel naar de waarneming als naar verbale gegevens, zoals thema’s en inspiratiebronnen uit andere kunstvormen, bedoeld om het creatieve vermogen te verdiepen en voorbereidend onderzoek te doen.

Het beeldende vermogen wordt uitgebouwd en er kan een eigen visie, handschrift tot ontwikkeling komen.

Bovenstaande wordt verder ondersteund door:

 • Onderzoek

 • Experiment

 • Kunstbeschouwing en excursies, alsook voldoende praktisch werken buiten de lessen.

Met een programmaopbouw van 2 tot 3 jaar wordt voortgebouwd op de in het Voorbereidend jaar of elders opgedane kennis.

Doorstroming naar niveau B

Belangrijke aspecten zijn motivatie, voldoende beeldend vermogen, beginnende eigen visie en voldoende beheersing van de behandelde hoofd technieken en materialen.  ​

Lesrooster: 

Bekijk hier het lesrooster.

Lesgeld kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie​.

Schilderen A

SCHILDEREN NIVEAU B GEVORDERDEN

DOCENT:
GERBEN KOLDIJK

 

De nadruk ligt hier op de ontwikkeling van een eigen visie op beeldend werken.
Er wordt ook hier weer gewerkt naar de waarneming en naar verbale gegevens, voorafgegaan door voorbereidend onderzoek en schetsen.
Meer tijd wordt besteed aan ontwerpen en het ontwikkelen van een eigen "handschrift".

Verder wordt er geëxperimenteerd met gemengde technieken. Uiteraard wordt het opdoen van ervaring met tekentechnieken en materialen voortgezet. 
Desgewenst kan in het laatste jaar worden gewerkt aan een eindproject door het uitvoeren van enkele opdrachten en vrij werk.

Een programma-opbouw van 2 tot 3 jaar.

Certificaat

Na een eindpresentatie van voldoende gehalte, wordt het certificaat van de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet verkregen. 

Lesrooster: 

Bekijk hier het lesrooster.

Lesgeld kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie​.

Schilderen B
Academisch schilderen

ACADEMISCH TEKENEN EN SCHILDEREN

DOCENT:
SEROB DARBINIAN
PHILIP KNIPSCHEER

Bij Academisch Tekenen/Schilderen ligt het accent op vormonderzoek, waarnemen en weergeven van de zichtbare werkelijkheid als basis voor verdere ontwikkeling van het eigen beeldend vermogen. Dit is ook een kwestie van techniek naast creativiteit. Een van de belangrijke dingen daarbij is het weergeven van details. Deze details kunnen vaak lastig zijn om op papier over te brengen. Deze opleiding is daarbij behulpzaam. Omdat het hier vooral om techniek gaat, is het een aanvulling op de andere lessen, hoewel de opleiding voor sommigen ook een doel op zich kan zijn.Vanwege het technisch ambachtelijke karakter is het een opleiding die geen A- of B-niveau kent, maar die direct opleidt tot een certificaat (indien gewenst).

Certificaat

Na een eindpresentatie van voldoende gehalte, wordt het certificaat van de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet verkregen.

Lesrooster: 

Bekijk hier het lesrooster.

 

Lesgeld kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie​.

Klassieke technieken

KLASSIEKE TECHNIEKEN

DOCENT:
SEROB DARBINIAN

De opleiding Klassieke Technieken is gericht op het aanleren van de oude ‘klassieke vaardigheden’ die in de Klassieke Schilderkunst zijn verankerd. Centraal hierin staat de schoonheid van de natuur en de mens. Deze idealen worden vertaald naar tekeningen en schilderijen waarin een natuurgetrouwe nabootsing (mimesis) samengaan met een doordachte compositie.

 

De onderwerpen en thema’s die aan bod komen zijn;

 • de (menselijke) figuur en portret

 • landschap en architectuur

 • stilleven, compositie.

 

Er wordt uitgebreid ingegaan op anatomie, proportieleer, perspectief (lineair-, kleur- en atmosferisch perspectief), compositie, kleurenleer.

De opleiding kan desgewenst in 2 lessen op dezelfde dag, maar ook alleen in de ochtend gevolgd worden en leidt direct op voor een certificaat (indien gewenst).

Verdieping

Bij voldoende animo worden er lessen naast de opleiding aangeboden in de volgende technieken:

 •  tekenen met potlood, grafietstift in diverse hardheden

 •  pastelpapier opspannen en prepareren van schildersdoek, volgens ‘klassiek recept’

 •  olieverf- en wisseltechniek met acryl en temperapigmenten, zelf (olie)verf maken

 • restauratie, herstellen oud- en beschadigd werk

Academisch Schilderen en Tekenen

Lesrooster: 

Bekijk hier het lesrooster.

Lesgeld kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie​.

Keramiek

KERAMIEK A en B

DOCENT:
JANNEKE HEERES

De Keramiek opleiding A en B kent een programmaduur van 2 tot 3 jaar en één les per week gedurende het opleidingsjaar. De student leert keramisch werk maken door te oefenen met diverse technieken in opbouw, decoratie en vormgeving.

Na het volgen van de Keramiek heeft de student hiermee een brede basiservaring opgedaan. Het jaarprogramma wordt ondersteund door kunstbeschouwing, excursies en werkzaterdagen, die bijdragen aan het ontwikkelen van een eigen artistieke visie en handschrift.
Tijdens de opleiding zal er zowel aandacht zijn voor proces als product. Er zullen daardoor én leerzame experimenten en constructieve mislukkingen plaatsvinden én prachtige resultaten geboekt worden. Ook zal er oog zijn voor zowel kunst als vormgeving, voor product en beeld.

In de Keramiek opleiding A en B komt aan bod:

 • Handvormen, opbouwtechnieken o.a. platen en rollen.

 • Decoratie deklagen, o.a. engobe en sinterengobe

 • Glazuren

 • Draaien, aan de elektrische draaischijf

 • Boetseren

 • Modelstudie

 • Gietklei, porseleinklei 

 • Mallen

 • Gastdocent

 

De lessen worden gegeven in het lokaal Ruimtelijk. Het lokaal
is uitgerust met elektrische draaischijven, kleiwals, spuitcabine, elektrische ovens, kast met grondstoffen en (digitale) weegschalen. In het lokaal is ruimte voor het opbergen van werkstukken.

De docent is constant bezig met het leggen van verbindingen. Denk aan de verbinding tussen theorie en praktijk, maar ook aan de verbinding tussen concept en product. De docent daagt de student uit om te leren kijken en keuzes te maken vanuit het perspectief van een artistieke professional.

Het jaarprogramma bestaat uit clusters van meerdere lessen waar in elk cluster een onderwerp of techniek aan bod komt. De student werkt hieraan op eigen niveau.Tijdens de opleiding zal de input van de student worden gestimuleerd. De praktijk leert dat het goed kan zijn zo nu en dan af te wijken van het jaarprogramma en in te gaan op de specifieke behoefte van de studenten.

In het jaarprogramma wordt ook ruimte gemaakt voor een gastdocent met een eigen specialisme.

DOORSTROMING

Bij gebleken geschiktheid kan de student doorstromen naar de B-opleiding. Belangrijke aspecten zijn: motivatie, voldoende beheersing van de technieken, voldoende ruimtelijk beeldend vermogen en een beginnende eigen visie.

Lesrooster: 

Bekijk hier het lesrooster.

 

Lesgeld kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie​.

BEELDHOUWEN A/B

DOCENT:
AD KUIJPER

Bevrijden en opbouwen

Volgens de meest letterlijke betekenis van het woord betekent beeldhouwen:‘door houwen met hamer en beitel in steen of hout een sculptuur bevrijden’

Dit in tegenstelling tot boetseren of construeren. Beiden worden in de wandelgangen beeldhouwen genoemd.

Met een programma van 2 tot 3 jaar en één les per week worden hier verschillende opbouw- en bevrijdingstechnieken aangeleerd, zoals:

• boetseren in was,

• hakken in zachte en mild harde

steensoorten zoals speksteen of serpentijn,

• opbouwen in gips

• eenvoudige lastechnieken

De stenen gaan we zelf op een werkzaterdag uitzoeken bij de Hazelaar te Soest.

 

DOORSTROMING

Bij gebleken geschiktheid kan de student doorstromen naar de B-opleiding. Belangrijke aspecten zijn: motivatie, voldoende beheersing van de technieken, voldoende ruimtelijk beeldend vermogen en een beginnende eigen visie.

'Wat is het toeval anders dan de ruwe steen, die tot leven komt onder de hand van de beeldhouwer?'

FRIEDRICH VON SCHILLER, DUITS DICHTER EN TONEELSCHRIJVER 1759-1805

Image by Matt Seymour

Lesrooster: 

 

Bekijk hier het lesrooster.

Lesgeld kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie​.

Beeldhouwen
Vormgeving Glas

VORMGEVING GLAS

DOCENT:
TANJA VAN HARTEN

De richting 'Vormgeving Glas' is sinds enkele jaren geleden toegevoegd aan het opleidingsprogramma van de academie.

In het eerste jaar wordt er begonnen met op een andere manier kijken naar het materiaal glas en glaskunst. Dit doen we dmv experiment en het maken van vrije (2d en 3d) glasobjecten. Koude bewerkingmethoden die in het 1ste jaar aan bod komen zijn: glas snijden, breken, lijngravure, zagen, slijpen en lijmen. In de warme technieken fusen (versmelten), slumpen en buigen (vervormen).

In het daarop volgende jaar komt kilncasting in open gipsmal (ovengevormd massief glas), pâte de verre (pasta van glas in een gipsmal) en glasfusen aan bod. In het 3e jaar wordt de kilncasting techniek verder uitgediept in de vorm van 3d casting in gesloten gipsmal. Gebruik van andere materialen icm glas wordt aangemoedigd.

Gedurende het jaar zal het mogelijk zijn met behulp van een gastdocent kennis te maken met andere technieken als brandschilderen, een verdieping in handmatig graveren, verlijming techniek en fotografie van glasobjecten aan bod komen.

Gaandeweg in de opleiding zal de techniek meer ondergeschikt worden aan de vormgeving en zeggingskracht van het eigen werk. Een beeldtaal wordt ontwikkeld door onderzoek, experiment en het analyserend bekijken van de vervaardigde glasobjecten.

Krista_Israel_pâte_de_verre.jpg
Krista Israel 01.jpg

Lesrooster: 

Bekijk hier het lesrooster.

Lesgeld kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie​.

Jongerenacademie

JONGERENACADEMIE (VANAF 12 JAAR)

DOCENT:
NINAMARIEKE WOLTMAN

Op ontdekkingsreis naar jouw unieke talenten, hoe leuk is dat!

Er wordt geëxperimenteerd met veel verschillend materiaal en technieken en meebewogen met de vraag van wat jij graag verder zou willen ontwikkelen.

Door dit proces van ontdekken en uitproberen kun je je horizon enorm verbreden!

Want bij ons is alles mogelijk; schilderen en tekenen, ruimtelijke kunst, fashion, keramiek, werken met kleur en digitaal. Hier kun je jezelf op een andere manier leren kennen en zelfs aan een portfolio werken als je graag naar de HKU, Cibap, Artez of een andere Kunstacademie zou willen.

EEN PLEK OM JE TALENT TE ONTWIKKELEN

startdatum 5 november, 12 zaterdagen 13.30 – 16.00 uur​

Bekijk hier het lesrooster.

Lesgeld kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie​.

Jongeren academie.jpg

MASTERCLASS

DOCENT:
GERBEN KOLDIJK
WISSELENDE DOCENTEN

Na het behalen van het certificaat kan men zelfstandig gaan werken als amateurkunstenaar. Daarbij is het ook mogelijk om via De Academie begeleiding te krijgen. Dit gebeurt in de vorm van een Masterclass. 
​De coördinerend docent coacht zelf regelmatig bij het maken van eigen werk van de cursist, maar schakelt ook gastdocenten in om zo veelzijdig mogelijk geïnspireerd te raken bij de eigen ontwikkeling van visie en creativiteit.

De Masterclass kan in principe twee jaar worden gevolgd.

Les Gerben 0071.jpg

Lesrooster: 

Bekijk hier het lesrooster.

Lesgeld kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie​.

Masterclass
Ateliergroep

ATELIERGROEP

DOCENT:
Zonder docent

Bij voldoende deelnemers uit de sector Grafische Technieken of de richting Beeldhouwen, kan een z.g. "Open Ateliergroep" gevormd worden.
Deze groep staat open voor hen die het B-niveau van een bepaalde richting enkele jaren hebben gevolgd en/of hebben afgerond met een certificaat, of elders een minstens vergelijkbare ervaring hebben opgedaan. Bij sommige ateliergroepen wordt een aantal malen een docent ingehuurd.
Voor deze groep zijn motivatie, zelfstandigheid en een duidelijk eigen ontwikkeling belangrijke factoren. Het "Open Atelier" biedt de mogelijkheid tot verdiepen of ophalen van kennis. 

Verder is het communiceren met groepsgenoten belangrijk om tot een gelijkwaardige uitwisseling, stimulatie te komen.

Unknown-12.jpeg

Lesrooster:

Bekijk hier het lesrooster.

Lesgeld kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie​.

Kinderkunst

KINDERKUNST

Voor de basisscholen ontwikkelt De Academie ten behoeve van de culturele ontwikkeling van de kinderen specifieke programma’s in samenwerking met het Noord Veluws Museum.
Dit gebeurt in nauw overleg met de school. Het programma kan eenmalig zijn, voor een korte periode, of voor een jaarprogramma.
Het is een aanvulling op de educatieve programma’s die scholen zelf hebben en is vooral gericht op culturele/kunstzinnige vaardigheden, die onze docenten overdragen.

AANVULLENDE VERDIEPINGSCURSUSSEN

DOCENT:
Wisselende docenten

Na aanvang van de opleidingen in september worden deze extra activiteiten steeds apart op onze website, in de media en door interne publicaties bekend gemaakt.
Workshops:

 • Model- en portret tekenen/schilderen  

 • Model-portret boetseren       

 • Diverse workshops schilderen                

 

Opmerking: voor deze activiteiten geldt per workshop een apart lestarief. Zij vinden doorgang bij minimaal 10 deelnemers.

van-aanvullende-cursussen.jpg
Verdiepingscursusen
bottom of page