OPLEIDINGEN

VOORBEREIDEND JAAR

DOCENT:
MARJA MEIJERING,
PATRICIA DOCTER

Het voorbereidend jaar is bestemd voor alle nieuwe studenten, als voorbereiding op niveau A van de vervolgcursussen of als zelfstandige cursus. 

Aan de orde komen:

 • basisvorming technieken

 • onderzoek naar het beeldende vermogen

 • oriëntatie op de vervolgopleidingen aan de Academie.


Basistekenen, schetsen maakt een belangrijk onderdeel uit van dit jaar,  maar uiteraard ook onderwerpen als:

 • perspectief, proportieleer

 • compositie, kleurgebruik

 • onderzoek, experiment

 • kunstgeschiedenis en -beschouwing.

 

Gewerkt wordt met de materialen:

 • grafiet, houtskool, krijt, inkt, gouache, acryl, papier en klei.

 

Methoden:

 • twee- en driedimensionaal; waarbij gewerkt wordt zowel naar aanschouwing als naar verbale gegevens, in opdrachten en naar vrije keus.

 

Onderwerpen:

 • stilleven, landschap, figuurstudies naar model, portret, vrije vormgeving en experimenten.

 

Lesfrequentie en duur: 

 • Eén les per week gedurende het cursusjaar (33 weken plus 2 werkzaterdagen).

 

Vervolgmogelijkheden:
In het voorjaar adviseren de docenten over de geschikte richtingen voor doorstroming.

Lesrooster: 

Patricia Docter:

Woensdag

Donderdag

Marja Meijering: 

Donderdag

Lesgeld € 550,-

Kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie.

19:30 - 22:00

13:30 - 16:00

09:30 - 12:00

Vrije Academie Nunspeet
 

SCHILDEREN Niveau A

(TWEE TOT DRIE JAAR)

DOCENT:
MARJA MEIJERING
ANNEMIEKE ALBERTS

Met een programmaopbouw van 2 tot 3 jaar wordt voortgebouwd op de in het Voorbereidend jaar of ergens anders opgedane kennis.

Het tekenen en schilderen met alle daarvoor in aanmerking komende materialen als krijtsoorten, pastel, grafiet, kleurpotloden, houtskool, inkt, acryl en/of olieverf maakt een belangrijk onderdeel uit van deze cursus. Ook met gemengde- en collagetechnieken wordt een begin gemaakt.

Er wordt gewerkt zowel naar de waarneming als naar verbale gegevens, zoals thema’s en inspiratiebronnen uit andere kunstvormen, bedoeld om het creatieve vermogen te verdiepen en voorbereidend onderzoek te doen.

Het beeldende vermogen wordt uitgebouwd en er kan een eigen visie, handschrift tot ontwikkeling komen.

Lesrooster: 

Dinsdag

 

Marja Meijering 

Woensdag

Annemieke Alberts

Dinsdag

Lesgeld € 550,-

Kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie.

09:30 - 12:00

 

 

09:30 - 12:00

19:30 - 22:00

Bovenstaande wordt verder ondersteund door:

 • Onderzoek

 • Experiment

 • Kunstbeschouwing en excursies, alsook voldoende praktisch werken buiten de lessen.

Met een programmaopbouw van 2 tot 3 jaar wordt voortgebouwd op de in het Voorbereidend jaar of elders opgedane kennis.

Doorstroming naar niveau B

Belangrijke aspecten zijn motivatie, voldoende beeldend vermogen, beginnende eigen visie en voldoende beheersing van de behandelde hoofd technieken en materialen.  ​

 

SCHILDEREN NIVEAU B GEVORDERDEN

DOCENT:
GERBEN KOLDIJK
MARJA MEIJERING

De nadruk ligt hier op de ontwikkeling van een eigen visie op beeldend werken.
Er wordt ook hier weer gewerkt naar de waarneming en naar verbale gegevens, voorafgegaan door voorbereidend onderzoek en schetsen.
Meer tijd wordt besteed aan ontwerpen en het ontwikkelen van een eigen "handschrift".

Verder wordt er geëxperimenteerd met gemengde technieken. Uiteraard wordt het opdoen van ervaring met tekentechnieken en materialen voortgezet. 
Desgewenst kan in het laatste jaar worden gewerkt aan een eindproject door het uitvoeren van enkele opdrachten en vrij werk.

Een programma-opbouw van 2 tot 3 jaar.

Certificaat

Na een eindpresentatie van voldoende gehalte, wordt het certificaat van de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet verkregen.

Lesrooster: 

Gerben Koldijk

Maandag

 

Dinsdag    

Woensdag

Donderdag

Marja Meijering

Woensdag 

Lesgeld € 550,-

Kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie.

09:30 - 12:00

13:30 - 16:00

19:30 - 22:00

09:30 - 12:00

19:30 - 22:00

 

13:30 - 16:00

 
 

ACADEMISCH TEKENEN EN SCHILDEREN

DOCENT:
SEROB DARBINIAN
PHILIP KNIPSCHEER

Bij Academisch Tekenen/Schilderen ligt het accent op vormonderzoek, waarnemen en weergeven van de zichtbare werkelijkheid als basis voor verdere ontwikkeling van het
eigen beeldend vermogen. Dit is ook een kwestie van techniek naast creativiteit. Een van de belangrijke dingen daarbij is het weergeven van details. Deze details kunnen vaak lastig zijn om op papier over te brengen. Deze opleiding is daarbij behulpzaam. Omdat het hier vooral om techniek gaat, is het een aanvulling op de andere lessen, hoewel de opleiding voor sommigen ook een doel op zich kan zijn.Vanwege het technisch ambachtelijke karakter is het een opleiding die geen A- of B-niveau kent, maar die direct opleidt tot een certificaat (indien gewenst).

Certificaat

Na een eindpresentatie van voldoende gehalte, wordt het certificaat van de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet verkregen.

Lesrooster: 

Serob Darbinian

Dinsdag

Woensdag   

Philip Knipscheer

Dinsdag

Woensdag

Lesgeld € 550,-

Kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie.

13:30 - 16:00

19:30 - 22:00

 

 

13:30 - 16:00

19:30 - 22:00

 

KLASSIEKE TECHNIEKEN

DOCENT:
SEROB DARBINIAN

De opleiding Klassieke Technieken is gericht op het aanleren van de oude ‘klassieke vaardigheden’ die in de Klassieke Schilderkunst zijn verankerd. Centraal hierin staat de schoonheid van de natuur en de mens. Deze idealen worden vertaald naar tekeningen en schilderijen waarin een natuurgetrouwe nabootsing (mimesis) samengaan met een doordachte compositie.

De onderwerpen en thema’s die aan bod komen, zijn:

 • de (menselijke) figuur en portret

 • landschap en architectuur

 • stilleven, compositie.

Er wordt uitgebreid ingegaan op anatomie, proportieleer, perspectief (lineair-, kleur- en atmosferisch perspectief), compositie, kleurenleer. De volgende technieken worden aangeleerd en verder ontwikkeld:

 • tekenen met potlood, grafietstift in diverse hardheden

 • pastelpapier opspannen en prepareren van schildersdoek, volgens ‘klassiek recept’

 • olieverf- en wisseltechniek met acryl en tempera pigmenten, zelf (olie)verf maken

 • restauratie, herstellen oud- en beschadigd werk.

De opleiding omvat 2 lessen per week, te geven op de ochtend en middag van eenzelfde dag en leidt direct op voor een certificaat (wanneer gewenst).

Technische Verdieping

Na minimaal één jaar Klassieke Technieken te hebben gevolgd, is er de mogelijkheid om zich specifieker in één of meerdere technieken te verdiepen. Dit zal door verschillende docenten, gespecialiseerd in een klassieke techniek, in lesblokken van zes lessen gegeven worden (een les per week).
Naast de bij de opleiding Klassieke Technieken behandelde methoden, zal in deze lessen ook verdieping plaatsvinden in tekenen en aquarelleren. 

Lesrooster: 

Donderdag,

2 lessen

Lesgeld € 988,-

Kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie.

09:30 - 12:00

13:30 - 16:00

klassieke technieken
 

KUNST RUIMTELIJK NIVEAU A / KERAMIEK (TWEE TOT DRIE JAAR)

DOCENT:
PATRICIA DOCTER

De A opleiding Kunst Ruimtelijk/Keramiek kent een programmaduur van 2 tot 3 jaar en één les per week. De student leert ruimtelijk werk maken, door te oefenen met diverse technieken en materialen.
Na het volgen van de A opleiding: Kunst Ruimtelijk/Keramiek, heeft de student een brede ervaring opgedaan in verschillende materialen en technieken.
Het jaarprogramma wordt ondersteund door kunstbeschouwing, excursies en werkzaterdagen, wat zal bijdragen aan het ontwikkelen van een eigen artistieke visie en handschrift. 
Tijdens de opleiding zal er zowel aandacht zijn voor proces als product. Er zullen daardoor én leerzame experimenten en constructieve mislukkingen plaatsvinden én prachtige resultaten geboekt worden. Ook zal er oog zijn voor zowel kunst als vormgeving, voor product en beeld. Een opdracht zou kunnen zijn: Een opdracht zou kunnen zijn: ‘Maak een ruimtelijk object voor een eigen gekozen specifieke plek.‘ 

In de A-opleiding Kunst Ruimtelijk/Keramiek komt aan bod:

 • Keramiek (hier ligt de nadruk op)

 • Gips

 • Mallen maken

 • Boetseren

 • Pottenbakken

 • Glazuren

 • Zachte steen technieken

 • Gietklei

 • Kunststof technieken

 • Assembleren

 • Beton

 

De docent is constant bezig met het leggen van verbindingen. Denk aan de verbinding tussen theorie en praktijk, maar ook aan de verbinding tussen concept en product. De docent daagt de student uit om te leren kijken en keuzes te maken vanuit het perspectief van een artistieke professional.
​De lessen beginnen klassikaal en zijn vervolgens ingericht voor individuele begeleiding. Tijdens de opleiding zal de input van de cursisten worden gestimuleerd. De praktijk leert dat het goed kan zijn om zo nu en dan af te wijken van het jaarprogramma en in te gaan op de specifieke behoefte van de studenten.

Doorstroming naar niveau B

Bij gebleken geschiktheid kan de student doorstromen naar de B-opleiding, waar uitgebreider beeldhouwtechnieken aan de orde komen.
​Belangrijke aspecten zijn: motivatie, voldoende ruimtelijk beeldend vermogen, een beginnende eigen visie en voldoende beheersing van de behandelde technieken en materialen.

Lesrooster: 

Kunst Ruimtelijk

Dinsdag 

 

 

Kunst Ruimtelijk/Keramiek

Dinsdag

Donderdag

Lesgeld € 587,-

Kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie.

13:30 - 16:00

 

 

09:30 - 12:00

19:30 - 22:00

KUNST RUIMTELIJK NIVEAU B

(TWEE TOT DRIE JAAR)

DOCENT:
JOHN HAGEL

Met een lesfrequentie van 1 of 2 lessen per week en een programmaopbouw van 2 tot 3 jaar komen, naast de technieken en materialen uit niveau A, ook het vormgeven in steen, hout, cement en brons aan de orde, alsook het maken van rubbermallen. Dit door aanschouwing van figuur- en portretstudies, maar ook d.m.v. thema's en inspiratiebronnen uit andere kunstvormen.

Voorafgegaan door voorbereidend onderzoek en schetsen, wordt gewerkt aan een constructie en beeld op groot formaat alsook een omgevingsopdracht. Aandacht wordt besteed aan documentatie en presentatie van de werkstukken. De vorming van een eigen visie op het beeldend werken dient door experiment, kunstbeschouwing en gerichte excursies tot stand te komen. In het laatste jaar kan gewerkt worden aan een eindproject.

 

Certificaat

Na een eindpresentatie van voldoende gehalte, wordt het certificaat Vrije Academie voor Beeldende Kunst Nunspeet behaald.

Lesrooster: 

Dinsdag

 

Lesgeld € 623,-

Kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie.

13:00 - 16:00

19:30 - 22:30

kunst-ruimtelijk.jpg
 
 

GRAFIEK 'HOOG EN LAAG'

DOCENT:
AD KUIJPER

In deze opleiding met als titel ‘Hoog en Laag’ worden twee druktechnieken behandeld en beoefend. De linosnede als hoogdruk en de ets als laagdruk. Bij hoogdruk worden de hoog- gelegen delen van een drukplaat afgedrukt.Voorbeelden hiervan zijn de stempel, houtsnede, linosnede en reliëfdruk. Bij laagdruk of diepdruk is het net andersom.Voorbeelden hiervan zijn de ets, staal- en kopergravure. Daar wordt de inkt die in de door salpeterzuur geëtste (ingebeten) groeven zit afgedrukt. In vroeger tijden, tot en met de 19e eeuw, waren de houtsnede, ets maar bij uitstek de gravure de illustratie methoden voor vele boeken. Deze prenten, die op de dag van nu nog steeds uit oude boeken worden gesneden, zijn een gewild verzamelobject.Toen deze druktechnieken o.a. door de komst van de fotografie hun nut als illustratie begonnen te verliezen, ontwikkelden deze beide druktechnieken zich tot autonome kunstvormen.

Tijdens de opleiding combineren we het oude ambacht met de eigen expressie. Hier leert u te tekenen alsof het gedrukt staat. Een aloude techniek waar meesters zoals Rembrandt, Goya maar ook Anton Heyboer hun expressieve waarneming vooral in zwart en wit aan het papier konden toevertrouwen.

De volgende technieken komen aan de orde: ‘droge naald’ (direct in zink tekenen), tekenen op een met was bedekte zinkplaat en etsen in zuur, afdrukken en diverse vlak-vul technieken (zoals aquatint). Daarnaast komt de houtsnede ook aan bod. In deze opleiding laten we ons inspireren door mens, landschap en architectuur. Er zullen dan ook een aantal lessen tekenen naar de waarneming worden gegeven.

Lesrooster: 

Maandag

Lesgeld € 550,-

Kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie

13:30 - 16:00

2019 - 2020 Grafiek
 

VORMGEVING GLAS

DOCENT:
KRISTA ISRAEL

De richting 'Vormgeving Glas' is sinds 2018 toegevoegd aan het opleidingsprogramma van de Vrije Academie Nunspeet.
Verspreid over 3 jaar worden diverse technische aspecten van glas gedoceerd. Koude bewerkingen als graveren, zagen, slijpen, zandstralen. En ovengevormd glas – fusen, slumpen, pâte de verre en kilncasting (massief gevormd glas). 

Gaandeweg zal de techniek meer ondergeschikt worden aan de vormgeving en zeggingskracht van het eigen werk. Een eigen beeldtaal wordt ontwikkeld door vooronderzoek, proefversies maken en het analyserend bekijken van de vervaardigde glasobjecten. Na deze 3 jaar kunnen studenten zich verder verdiepen in de technieken en eigen beeldvorming.  

Koude bewerkingsmethoden die in het eerste jaar aan bod komen zijn: snijden, breken, basis graveren en zandstralen van glas.
Warme methoden die onderzocht worden zijn: fusen (samen smelten), slumpen en bending (buigen in of over mallen).

In het tweede jaar komen warm glas technieken als pâte de verre en kilncasting aan bod. Hierbij wordt het maken van open gipsmallen voor de specifieke doelen geleerd.

Het derde jaar gaat verder in op kilncasting met gesloten gipsmallen, zeefdruk en verven op glas. 


De lesjaren bestaan uit blokken van 6 tot 12 weken. De korte blokken bestaan uit praktijk – en materiaalkennis lessen. Het grootste blok wordt besteed aan vrij werk met de technieken die dat jaar werden geleerd. Op de werkzaterdagen wordt een workshop of een uitstap georganiseerd.

Lesrooster: 

Vrijdag

Lesgeld € 587,-

Kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie.

09:30 - 12:00

 13:30 - 16:00

Krista_Israel_pâte_de_verre.jpg
Best served Gold 1 small - Krista Israel
Krista Israel 01.jpg

JONGERENACADEMIE (VANAF 13 JAAR)

DOCENT:
MONIQUE VAN LOOZENOORD

“Een plek om je talent te ontwikkelen” 
De basisopleiding is academisch van opzet. Dit betekent dat de leerlingen eerst een algemeen jaar doorlopen waarin verschillende technieken aan de orde komen. Onder begeleiding van de docent gaan de jongeren aan de slag met eigentijdse opdrachten zoals het maken van stempels, sjablonen, papier-maché, modeltekenen, klei, kaarten en nog veel meer!!! 
In de vervolgopleiding ligt de nadruk meer op de waarneming en op het terrein van het tekenen en schilderen. Naast het werken met klei en pastel leren de jongeren bijvoorbeeld ook schilderen op doek en aquarelleren. 
De docent besluit in overleg met de jongere of deze in de basisopleiding blijft of naar de vervolggroep gaat. 
Op de Jongerenacademie wordt individueel gewerkt. Hiernaast worden ook veel groepsopdrachten gedaan zoals modeltekenen, ruimtelijk vormgeving, schilderen, grafiek, film en fotografie. Een keer per jaar wordt een kunstexcursie georganiseerd. Het opleidingsjaar wordt altijd afgesloten met een expositie. 

 

Vervolgmogelijkheden

De Jongerenacademie is bij uitstek geschikt om een portfolio te ontwikkelen voor toelating voor een vervolgstudie in de kunstvakken.

Lesrooster: 

Vrijdag

Lesgeld € 310,-

15:30 - 17:00

Jongeren academie
 

MASTERCLASS

DOCENT:
WISSELENDE DOCENTEN

Na het behalen van het certificaat kan men zelfstandig gaan werken als amateurkunstenaar. Daarbij is het ook mogelijk om via De Academie begeleiding te krijgen. Dit gebeurt in de vorm van een Masterclass. 
​De coördinerend docent coacht zelf regelmatig bij het maken van eigen werk van de cursist, maar schakelt ook gastdocenten in om zo veelzijdig mogelijk geïnspireerd te raken bij de eigen ontwikkeling van visie en creativiteit.

De Masterclass kan in principe twee jaar worden gevolgd.

Frederiek Jagtenberg 02.jpg

Lesrooster: 

Woensdag

Lesgeld € 574,-

Kan in 1, 2 of 3 termijnen betaald worden. Meer informatie.

13:30 - 16:00

 
 

ATELIERGROEP

DOCENT:
Geen

Bij voldoende deelnemers uit de sector Grafische Technieken, Schilderen, Keramische Vormgeving, of de richting Beeldhouwen, kan een z.g. "Open Ateliergroep" gevormd worden.
Deze groep staat open voor hen die het B-niveau van een bepaalde richting enkele jaren hebben gevolgd en/of hebben afgerond met een certificaat, of elders een minstens vergelijkbare ervaring hebben opgedaan. Bij sommige ateliergroepen wordt een aantal malen een docent ingehuurd.
Voor deze groep zijn motivatie, zelfstandigheid en een duidelijk eigen ontwikkeling belangrijke factoren. Het "Open Atelier" biedt de mogelijkheid tot verdiepen of ophalen van kennis. 

Verder is het communiceren met groepsgenoten belangrijk om tot een gelijkwaardige uitwisseling, stimulatie te komen.

Lesrooster

Schilderen (zonder docent)

Dinsdag

Grafiek (zonder docent)

Donderdag

Beeldhouwen

(zonder docent)

Donderdag

Lesgeld:

13:30 - 16:00

€ 308,-

13:30 - 16:00

13:30 - 16:00

 

KINDERKUNST

Voor de basisscholen ontwikkelt De Academie ten behoeve van de culturele ontwikkeling van de kinderen specifieke programma’s in samenwerking met het Noord Veluws Museum.
Dit gebeurt in nauw overleg met de school. Het programma kan eenmalig zijn, voor een korte periode, of voor een jaarprogramma.
Het is een aanvulling op de educatieve programma’s die scholen zelf hebben en is vooral gericht op culturele/kunstzinnige vaardigheden, die onze docenten overdragen.

AANVULLENDE VERDIEPINGSCURSUSSEN

DOCENT:

Wisselende docenten

Na aanvang van de opleidingen in september worden deze extra activiteiten steeds apart op onze website, in de media en door interne publicaties bekend gemaakt.
Workshops:

 • Model- en portret tekenen/schilderen  

 • Model-portret boetseren       

 • Diverse workshops schilderen                

 

Opmerking: voor deze activiteiten geldt per workshop een apart lestarief. Zij vinden doorgang bij minimaal 10 deelnemers.

van-aanvullende-cursussen.jpg