top of page

VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

 • De minimumleeftijd voor deelname aan de jaaropleidingen is 18 jaar. Voor de Jongerenacademie is dit 13 jaar. 

 • Er worden geen toelatingseisen gehanteerd.

 • Van de cursisten wordt voldoende motivatie en zelfdiscipline verwacht.

 • De inschrijving geschiedt via de website van de Academie. U ontvangt een email ter bevestiging van uw inschrijving.

 • Bij de inschrijving voor een opleiding bindt u zich voor een heel opleidingsjaar.

 • De volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier is bepalend voor de plaatsing binnen een opleiding, tenzij anders is vermeld.

 • De Academie behoudt zich het recht voor een opleiding te annuleren, of in overleg te combineren bij onvoldoende aanmeldingen.

 • Wanneer een docent verhinderd is om les te geven behoudt de Academie zich het recht voor om een vervanger in te zetten van vergelijkbaar niveau. Dit geldt ook bij langdurige afwezigheid.

 • De Academie zal haar uiterste best doen om de kwaliteit en de continuïteit van de cursussen te waarborgen, maar zal zich beroepen op overmacht wanneer het gebouw per direct niet meer tot beschikking van de Academie staat, of dat er binnen een termijn van 24 uur geen gekwalificeerde vervangend docent beschikbaar is.

 • Het opleidingsjaar loopt van medio september tot begin juni.

 • De in het opleidingsjaar vallende feestdagen en vakanties zijn conform de in de regio geldende regelingen.

 • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en vermissing van kleding en andere eigendommen.

 • Persoonsgegevens van cursisten worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, zonder voorafgaande toestemming van de betrokken personen. 

 • De website is met zorg ingericht. Gedurende het jaar kunnen er wijzigingen in de activiteiten van de Academie optreden. Raadpleeg daarom de website voor de actuele informatie. De informatie op de website is leidend voor de activiteiten van de Academie.

 • Foto's van het werk van studenten, gemaakt op de Academie, kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden.


Kortingen opleidingen, cursussen, workshops        

 • Men kan een beroep doen op slechts één van de kortingsregelingen. De korting wordt verrekend met het lesgeld, eventueel verdeeld over de vooraf afgesproken termijnen.

 • Jongeren tot 21 jaar, in het bezit van een CJP, ontvangen 10% korting op het lesgeld.

 • Deelnemers aan meer dan één opleiding ontvangen een korting van 10% op de som van het lesgeld.

 • Een tweede (eventueel derde) deelnemer uit een gezin ontvangt een korting van 10% over het betreffende lesgeld.

 • De kortingen gelden niet voor deelnemers aan de workshops, tenzij anders vermeld.

Annulering

Wanneer u na inschrijving afziet van deelname, dan kunt u zich kosteloos tot 1 juli afmelden. Bij inschrijving tussen 1 juli en 15 augustus geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarin u zich kosteloos kunt afmelden. Alleen schriftelijke opzeggingen worden in behandeling genomen. Bij annulering na deze termijn is 45 euro administratiekosten verschuldigd.
Als u zich tijdens de opleiding terugtrekt (ook bij verzuim of ziekte) vindt geen terugbetaling plaats.

 

Wijze van betaling

Voor betaling van het lesgeld kunt u kiezen uit:

 1. Betaling met iDEAL of Creditcard. U ontvangt in dit geval in september een email met een link naar de factuur en vervolgens de mogelijkheid om het lesgeld te betalen.

 2. Betaling via automatische incasso.
  Heeft u gekozen voor betaling in 1, 2 of 3 termijnen, dan worden de bedragen via een automatische incasso eind september , december en maart van uw bankrekening afgeschreven. Maakt u gebruik van deze manier van betalen, dan machtigt u de Academie om via ClubCollect het lesgeld in 1, 2 of 3 termijnen van uw rekening af te schrijven.

 

Niet betalen van het lesgeld

Indien u na een herinnering per mail en aansluitend een telefonische herinnering niet over bent gegaan tot betaling, dan zal in overleg met het bestuur van de Academie de vordering uit handen worden gegeven.

Overige voorwaarden

Voor workshops geldt een afzonderlijk vast te stellen bedrag, dat voor aanvang van de betreffende workshop contant dient te worden voldaan.
De kosten voor lesmateriaal, verbruiksmateriaal, leermiddelen en excursie(s) zijn niet bij het lesgeld inbegrepen. Enkele artikelen, zoals papier, klei, was en gips zijn in het "winkeltje" te koop.
Op vertoon van het jaarlijkse inschrijfbewijs van de Academie verleent een aantal leveranciers in de regio, korting op de aankoop van overige materialen.​

bottom of page